De Lerende Organisatie

Een lerende school vraagt om een lerende schoolleider

De naam van ons bedrijf komt van het gedachtegoed dat ons inspireert:
De Lerende Organisatie o.a. door Peter Senge uitgewerkt in het boek 'De Vijfde Discipline'. 
Een lerende organisatie kijkt voortdurend naar buiten en stelt zich telkens de vraag wat dit betekent voor binnen.
Door samen te leren en te ontwikkelen, kan goed worden ingespeeld
op wat er op de organisatie afkomt. Er ontstaat focus en er wordt gewerkt in samenhang.

In een lerende organisatie is afwisselend en continu aandacht voor vijf disciplines: 

1. Persoonlijk meesterschap
2. Gemeenschappelijke visie
 3. Mentale modellen
 4. Teamleren
 5. Systeemdenken

Ons logo verwijst naar de vijf disciplines.

Meer weten?
In onderstaande artikelen, die wij schreven wij voor Praxis Bulletin (Malmberg, 2020 en 2021),
kun je meer lezen over de disciplines van De Lerende Organisatie. 

Over persoonlijk meesterschap & gemeenschappelijk visie

Over mentale modellen & teamleren

   Over systeemdenken als onmisbare hefboom

Over samen professionaliseren om opbrengsten te verhogen

 

Naast het gedachtegoed van De Lerende Organisatie van Peter Senge halen wij onze inspiratie ook uit
het werk van Michael Fullan, Andy Hargreaves, Simon Sinek, Jan Jutten (Natuurlijk Leren) en anderen.